SvazekVodaLitultovice

Vodné 2023

Informace o vodném v roce 2023.

Pro rok 2023 byla Svazkem obcí pro provoz skupinového vodovodu schválena cena vodného ve výši 49,50 Kč včetně DPH, tj. 45,- Kč bez DPH.

Důvodem zvýšení ceny je kromě zvýšení nákladů (materiály, chemikálie, pohonné hmoty, opravy apod.) také nutnost zajistit údržbu a obnovu vodovodů v dalších letech.

V některých obcích jsou části vodovodu z 80. a 90. let minulého století. U těchto vodovodů již často nejsou funkční armatury, a proto je nutné provést jejich postupnou výměnu. Také technologie v úpravně vody pochází z 90. let a je nutné začít spořit na její obnovu.

V roce 2023 bude nutné provést výměny armatur na přiváděcím řadu pro Litultovice a v rozvodné síti Litultovice. Dále bude provedena rekonstrukce potrubí ve vodojemu Hlavnice a obnova potrubí v hlavním vrtu. V dalších letech bude nutné provést rekonstrukce vodojemů Jezdkovice a Litultovice.

Datum vložení: 16. 12. 2022 11:08
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2022 11:41
Autor: Správce Webu

Aktuality


Členové svazku