SvazekVodaLitultovice

Dodatky ke smlouvě o odběru vody

Informace ohledně dodatku smluv o odběru pitné vody.

Aktuálně oslovujeme naše odběratele s podpisem dodatku smlouvy o dodávkách pitné vody. Je to z důvodu vylepšování služeb a efektivnějšího hospodaření celého Svazku, což pro odběratele znamená přiměřené platby za vodu. Máme hodně odběrných míst s minimálním odběrem vody (např. 1 m3/ročně), u kterých ale evidujeme některé náklady ve stejné výši jako u odběratelů se standardním množstvím odebrané vody. Pokud po analýze nákladovosti dodávané pitné vody dospějeme k závěru, že bude optimální přejít z jednosložkového určování ceny pitné vody na dvousložkovou cenu (platba za oběrné místo + platba za spotřebovanou vodu), potřebujeme mít tuto změnu přichystánu také ve smluvním vztahu s odběrateli. Dodatek ke smlouvě tedy reflektuje obě možnosti určení ceny, jak jednosložkovou, tak i případnou dvousložkovou cenu.

Stanovení jednosložkové i dvousložkové ceny podléhá cenové regulaci dle Zákona o cenách a v obou případech se tedy bude výpočet ceny i nadále striktně držet pravidly pro věcné usměrňování cen.

Vzhledem k velkému množství odběrných míst řešíme proces podpisu dodatků s předstihem. Podepsání dodatku není pro odběratele povinností, ale v takovém případě bude muset být stávající smlouva ukončena a nelze do jeho odběrného místa od 1. 1. 2025 dodávat pitnou vodu.

Datum vložení: 12. 3. 2024 10:40
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2024 16:20
Autor: Správce Webu

Aktuality


Členové svazku